Escuela Técnica Superior de
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación
Universidad Politécnica de Madrid

Fichas de Asignaturas

 

ANALOG ELECTRONICS I (6 ECTS)

Materia Telecommunications Systems
Sound and Image
Electronic and Computer Engineering
Analogic Electronics

Titulación Sistemas de Telecomunicación (Semestre:4)
Sonido e Imagen (Semestre:4)
- Learning Guide Course - Spring
Telemática (Semestre:4)
- Learning Guide Course - Spring
Electrónica de Comunicaciones (Semestre:4)
- Learning Guide Course - Spring
Electrónica de Comunic. y Telemá (Semestre:4)
- Learning Guide Course - Spring
ACADEMIC YEAR:   2023/2024
Manuel Vázquez Rodríguez (2º Periodo)

Teachers:
Rita Hogan Teves de Almeida(2º Periodo)
Sergio López Gregorio(2º Periodo)
Lab. 6